Tillsammans skapar vi framtidens företag

Cereb är den ledande aktören i Sverige avseende att genomföra högkvalitativa neuropsykiatriska utredningar i syfte att fastställa diagnoser såsom ADHD/ADD/autism för både barn och vuxna. Cereb bedriver även specialistmottagningar inom barnmedicin.

Bolaget har högkvalificerade medarbetare med kompletterande kompetenser som psykologer, psykiatriker, barnläkare och sjuksköterskor. Cerebs cirka 80 medarbetare och därtill 30-talet psykologer och specialistläkare på konsultbasis arbetar på mottagningarna i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Uppsala.

Bolaget är Great Place to Work certifierat 2020.

www.cereb.se