Tillsammans skapar vi framtidens företag

Datakraft startade verksamheten 1990 i Gnosjö. Bolaget har idag omkring 200 kunder och långsiktiga och nära samarbeten i regionen.

Datakraft har byggt upp en system- och tjänsteverksamhet som kan ta hand om hela eller delar av ett bolags IT-miljö. Bolaget driver ett eget datacenter och sköter underhåll av program- och hårdvara, övervakar säkerhet och supportar användare oberoende av vilken mjuk- eller hårdvara som används. 

Bolaget satsar på ständig kompetensutveckling och håller hög servicegrad.

Datakraft är också en av landets äldsta och största återförsäljare av affärssystemet Pyramid. Bolaget arbetar väldigt nära kunderna med konsulting, implementering, utveckling, utbildning och support för att optimera Pyramids systemfunktioner i varje enskilt företag.

https://www.datakraft.se/