Tillsammans skapar vi framtidens företag

Attollo logo

Attollo är en ledande IT-konsult inom området Business Intelligence och Analytics.

Attollo grundades 2007 och har sedan starten expanderat kraftigt. Idag bistår bolagets cirka 65 specialister sina kunder med att strukturera, analysera och visualisera data vilket möjliggör bättre affärsbeslut. Därtill bistår man kunderna med rådgivning inom finansiell planering och rapportering samt regulatorisk rådgivning (via dotterbolaget Capmill).

Attollo är ett välpositionerat bolag med goda möjligheter att fortsätta växa både organiskt och genom selektiva tilläggsförvärv. Den starka efterfrågan på molnbaserade lösningar inom Analytics, där Attollo har en framträdande position, förväntas fortsätta. Attollo har en stark och diversifierad kundbas inom främst bank och finans, försäkring, industri, life science och utbildning.

Attollo har kontor i Stockholm och Uppsala. www.attollo.se