Tillsammans skapar vi framtidens företag

HRP logotyp

HRP är det ledande, oberoende projektledningsföretaget på den norska marknaden. HRP, som finns representerade med 20 kontor från Kristiansand i syd till Tromsö i nord, har ca 400 medarbetare och omsatte under 2020 ca 470 MNOK.

HRP grundades 2005 av Helge Rustand. Bolaget har sedan starten vuxit i huvudsak organiskt till sin nuvarande storlek. Av intäkterna kommer 35% från offentliga infrastrukturprojekt, 45% från offentliga byggnadsprojekt och 20% från privata beställare inom bygg och infrastruktur. Den totala investeringsvolymen i Norge uppgick 2019 till ca 480 Mdr NOK, vilket ska jämföras med ca 540 Mdr SEK i Sverige. Infrastrukturmarknaden, som är HRPs viktigaste kundsegment, förväntas växa med 12% per år under de närmaste åren.

HRP har en diversifierad projektportfölj, såväl vad gäller storlek, beställare som typ av tjänster. Under 2019 genomförde HRP nära 1 700 projekt. Bolagets medarbetare, av vilka mer än 90% har teknisk högskole-examen, har i genomsnitt 20 års yrkeserfarenhet. Andelen kvinnor är 20%, vilket är högre än snittet i branschen i Norge. HRP är Great Place to Work certifierat.

www.hrprosjekt.no