Tillsammans skapar vi framtidens företag

Svefa logotyp

Svefa, är en av de ledande fastighetsrådgivarna i Sverige. Svefa-koncernen, med ca 180 medarbetare och drygt 300 Mkr i årsomsättning, erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom fastighetssektorn. Bolaget är verksamt med rådgivning inom fastighetsvärdering, fastighetsutveckling & samhällsbyggnad och skog & lantbruk samt analystjänster, förvaltningsrådgivning, corporate solutions och transaktioner. I Svefa-koncernen ingår även Värderingsdata, som utvecklar och erbjuder system för automatiserade fastighetsvärderingar samt tjänster för analys och värdering av fastighetsmarknaden.

Svefa har kontor på 18 orter i Sverige från Malmö till Luleå och har genom sin breda geografiska etablering en unik kunskap om lokala marknader. Bland Svefas och Värderingsdatas kunder märks kommuner och andra offentliga beställare, fastighetsbolag, institutionella fastighetsägare samt banker och andra användare av fastighetsinformation.

www.svefa.se

www.varderingsdata.se